Korzystanie z Serwisu

Korzystanie z Serwisu

Regulamin

1. Udostępniamy Państwu sklep internetowy umożliwiający dokonywanie zakupów artykułów jeżdzieckich. Sklep jest własnością firmy FREJUS.

2. Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się według poniższego regulaminu. Korzystanie z niniejszego sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu dotyczy zarówno dokonywania zakupów jak i pozyskiwanie informacji, przeglądanie stron.

3. Z oferty naszego sklepu może korzystać każdy, kto zgodnie z polskim prawem jest zdolny podejmować czynności cywilno - prawne. Ponadto osoba dokonująca zakupu musi być pełnoletnia. W przeciwnym wypadku sprzedający może zażądać poświadczenia przez rodziców.

4. Wszelkie informacje, materiały zamieszczone w serwisie prawem chronione, wykorzystywanie, publikowani oraz rozpowszechnianie bez zgody Firmy FREJUS jest zabronione i stanowi naruszenie prawa. Wszystkie dane dotyczące produktów tzn. opisy oraz zdjęcia zgodne z danymi katalogowymi producentów. Wszystkie wymienione produkty oraz nazwy, ich opisy, specyfikacje używane wyłącznie w celach handlowych i zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Fotografie produktów własnością firmy FREJUS i wykorzystywanie ich w celach handlowych jest zabronione bez zgody sklepu. Klient składając zamówienie akceptuje powyższy regulamin. Firma FREJUS zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

5. Obszarem działania sklepu jest objęty obszar Rzeczpospolitej Polskiej i podlega on tylko i wyłącznie jej przepisom prawnym. Oznacza to, że rozstrzyganie wszelkich sporów prawnych odbywać się będzie na terenie RP, w sądzie właściwym siedzibie firmy FREJUS.

6. W celu korzystania z niniejszego sklepu należy posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Z tytułu niewłaściwie działającego sprzętu kupującego nie ponosimy odpowiedzialności. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody powstałe nie z winy firmy FREJUS, a w szczególności za szkody i błędy wynikające z działania sieci Internet. Funkcjonowanie sklepu nie wymaga funkcjonowania dodatkowego oprogramowania. Nie prowadzimy sprzedaży przy wykorzystaniu płatności internetowych, i z tego powodu nigdy nie prosimy o podanie jakichkolwiek danych typu nr. Karty (płątniczej, kredytowej, debetowej itd.), login, hasło. Jakiekolwiek żądania tego typu, należy zgłosić organom ścigania oraz naszym pracownikom.

7. Klient w każdym momencie ma prawo i obowiązek do sprawdzenia stanu zamówienia. Sprawdzenia może dokonać telefonicznie w firmie FREJUS.

Wysyłka i Zwroty  

Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony, dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany produkt musi być kompletny.

W celu usprawnienia obsługi, towary prosimy odsyłać po otrzymaniu potwierdzenia od naszego pracownika (zazwyczaj emailem). Zwroty towarów o wysokiej wartości przyjmujemy tylko firmami kurierskimi (firma kurierska DPD, DHL). Mniej wartościowe rzeczy można wysłać Pocztą Polską (towary poniżej 250 ). Zwrócony towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu i odesłać na adres naszej firmy na swój koszt. Przesyłki na nasz koszt nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy! Podstawą prawną do powyższych zwrotów zakupionych przez konsumentów towarów jest art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 31 marca 2000 r.) z uwzględnieniem rozumienia konsumentów według art. 221 k.c.

 Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Naliczone koszty transportu nie podlegają zwrotowi (nie dotyczy zakupu dokonanego z bezpłatną dostawą kurierską). Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku gdy na zakupiony towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez klienta faktury korygującej.

 Kupujący zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia, czy zamawiana część jest towarem który jest mu potrzebny.

 Zwroty z tytułu niwełaśiwie zamówionego towaru mogą być możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjecia zwrotu, jeżeli towar został niewłasciwie zamówiony z winy kupującego.

 Sprzedający może odmówic przyjecia zwrotu:

  • towar nosi ślady użytkowania, uszkodzenia, porysowania
  • brak ogyginalnego opakowania,
  • kupujący nie posiada dokumentu stwierdajacego nabycie towaru w naszym sklepie
  • zerwane , uszkodzone plomby gwarancyjne - inne zabezpieczenia stanowiące zabezpieczenia gwarancyjne.
W sprawach nie uregulowanych na stronach niniejszego sklepu zastosowanie maja przepisy prawa polskiego. Spory sądowe rozstrzygane będa w sądach najbliższych siedziby właściciela sklepu.Uzgodnienia prosimy dokonywać pod tel: 600-102-606 lub mailowo frejus@op.pl

Bezpieczeństwo
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówienia, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych za zgodą użytkownika wyrażoną zaznaczeniem pola biuletyn w formularzu rejestracyjnym z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Po złożeniu zamówienia dane osobowe udostępniane upoważnionym pracownikom, wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystywania ich przez właściciela serwisu, a także usunięcia konta.

Kontynuuj